Published: 4/24/2019 9:01:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SealWacs AB: Sealwacs styrelse föreslår till omval

Aktieägarna i sensortillverkaren Sealwacs kallas till årsstämma fredagen den 24 maj i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för 2018.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Lennart Carlsson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl och Erling Svensson.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 6 miljoner och högst 24 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en emissionslikvid på högst 2,5 miljoner euro.

Read more about SealWacs AB