Published: 5/24/2019 8:36:12 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SealWacs AB: Sealwacs rapporterar som väntat ingen förändring av resultatet

Sensortillverkaren Sealwacs rapporterar som planerat små förändringar av sitt resultat och ingen omsättning.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,5). Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,09).

"Resultaten av den fortsatta utprovningen har varit så uppmuntrande att det nu planeras för en validering av systemets funktion, hos den tillverkare som Bolaget haft ett nära samarbete med under det sista året", skriver vd Sören Sandström i rapporten.

Sealwacs-chefen skriver att det är oklart om utprovningen hinner genomföras före årets semester. Sker inte det så kall den genomföras snarast efter semestern.

"Bolaget konstaterar att möjligheterna att anskaffa ytterligare kapital är beroende av att den
pågående utprovningen faller väl ut och att tillverkarna gör bedömningen att den nya tekniken tillför väsentliga värden i deras verksamhet", skriver Sandström.

Företaget har sänkt kostnadsbilden.

Sealwacs har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande den svenska patentansökan. Patent har dock ännu inte beviljats.Sealwacs, Mkr Q1-2019 Q1-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,5 -0,5
Resultat före skatt -0,5 -0,5
Nettoresultat -0,5 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,09

Read more about SealWacs AB