Published: 6/19/2019 8:15:57 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Beowulf Mining PLC: Beowulf Mining har ej fått definitiv tidpunkt för när Kallak-beslut fattas

Beowulf Mining har regelbunden kontakt med regeringen men har ännu inte fått någon definitiv tidspunkt för när beslutet gällande ansökan om brytningstillstånd för Kallak-projektet i Jokkmokk ska tas. Det uppger prospekteringsbolaget i en uppdatering.

Regeringen har bekräftat att beslutet kommer att tillkännages efter att finansmarknaden har stängt så att bolaget kan offentliggöra beslutet inför öppning.

Om bearbetningskoncessionen godkänns har bolaget åtagit sig att bidra med ytterligare 0,3 miljoner kronor till samarbetsavtalet med Jokkmokks Allmänning, som ska gå till att stödja små- och medelstora företag i regionen. Tidigare har 0,5 miljoner kronor investerats.

Bolaget uppger vidare att Vardar Minerals för närvarande arbetar på en prospekteringsansökan för Mitrovica och att borrning på 651 meters djup har slutförts.

Read more about Beowulf Mining PLC