Published: 6/25/2019 1:12:19 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Insplorion AB: Kompetenscentrum som använder Insplorions sensorteknik beviljas 34 miljoner från Vinnova

Insplorion skriver att Centrum för svenska batterier, SweBAL, har beviljats 34 miljoner kronor från Vinnova. Insplorion står för sensortekniken hos SweBAL.

Det framgår av ett pressmeddelande.

SweBAL är ett kompetenscentrum under ledning av professor Kristina Edström, Uppsala universitet. Bland samarbetspartnerna märks Chalmers tekniska högskola, KTH, RISE, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania och Stena. Avsikten med centret är att stärka Sveriges konkurrenskraft inom området batterier. Insplorions batterisensorer kommer bland annat används i den operativa utvecklingen, skriver Insplorion.

Kompetenscentret löper under fem år med en budget på 114 miljoner kronor där Vinnova beviljat 34 miljoner kronor och övrig finansiering kommer från deltagande parter.

"Detta kompetenscenter kommer påskynda omställningen till en fossilfri energimarknad. Att våra batterisensorer är en viktig del i framtagandet av smarta battericeller inom centret är självklart stimulerande. Extra betydelsefullt är uppslutningen bland privata aktörer där vi genom centret kommer kunna stärka existerande och skapa nya samarbeten", säger Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion.

Read more about Insplorion AB