Published: 5/29/2020 8:46:57 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Raybased AB: ALLA INSTALLATIONSARBETEN STOPPADES 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Raybased, verksamma inom energilösningar för fastighetsägare, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på 161.800 kronor (342.500).

De minskade intäkterna beror, enligt vd Jonas Almquist, på att projekt stoppats under kvartalet som en följd av coronapandemin.

"Under mars månad drabbades världen på allvar av covid-19. Förutsättningarna förändrades radikalt för oss, för branschen och för hela samhället. Alla installationsarbeten stoppades och av förståeliga skäl förändrades våra kunders fokus på ett genomgripande vis"

Resultatet efter skatt under perioden minskade till -3 miljoner kronor jämfört mer -2,7 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Jonas Almquist hoppas att en stegvisförbättring skall ske under sommaren och tidig höst. På längre sikt menar vd att situationen kan innebära en möjlighet för bolaget i och med att digitaliseringen inom fastighetssektorn kommer att accelerera.          
        

Read more about Raybased AB