Published: 7/8/2019 8:23:13 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Beowulf Mining PLC: Beowulf Mining har omedelbara åtgärder om företaget får tummen upp för bearbetningskoncession

Prospekteringsbolaget Beowulf Mining har satt upp omedelbara tre åtgärder om företagets ansökan om bearbetningskoncession för sin järnmalmstillgång i Norrland får tummen upp. Det uppger företaget i ett pressmeddelande.

För det första kommer bolaget att genomföra en studie som bland annat omfattar en transportkoppling till Inlandsbanan, en marknadsundersökning när det gäller avsättning för malmen, skapa partnerskap lokalt för att säkerställa hantering av en gruvstart samt fortsätta sina diskussioner med Luleå tekniska universitet rörande ett samarbete.

Vidare skall Beowulf Mining tillsammans med Jokkmokks kommun ta fram en smart och hållbar gruva, uppger man. Det i sin tur skall hjälpa kommunen att få en mer diversifierad ekonomi och tanken är att kommunens ekonomi skall utvecklas bortom gruvan, enligt Beowulf Mining.

Vidare skall bolaget följa OECD:s rekommendationer när det gäller hanteringen av samerna. Företaget skall även understödja finansieringen av mindre bolag. Hittills har prospekteringsbolaget investerat 300 000 kronor. Erhåller man koncessionen i Kallak kan ytterligare en halv miljon kronor investeras, uppger företaget.

Read more about Beowulf Mining PLC