Published: 7/8/2019 2:21:58 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Tingsvalvet Fastighets AB: Tingsvalvets stamaktier börjar handlas på Spotlight den 15 juli

Fastighetsbolaget Tingsvalvets stamaktie börjar handlas på Spotlight Stock Market den 15 juli. Aktien kommer handlas med kortnamnet TINGS. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har tidigare haft BTA, betalda tecknade aktier, som handlats på Spotlight mellan den 14 juni till 5 juli, vilka nu är under konvertering till stamaktier.

Read more about Tingsvalvet Fastighets AB