Published: 6/10/2020 3:24:44 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Zenergy AB: YTTERLIGARE FÖRSENING I AVTAL MED PANSANTE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pansante senarelägger återigen den initiala investeringen i Zenergy inom det leverans- och samarbetsavtal som tecknades i november 2019. Detta på grund av "rådande omvärldsläge" till följd av coronapandemin.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Samarbetsavtalet omfattar bland annat ett beställningsåtagande av ZIP-Element om minst 200 miljoner kronor samt en första investeringsfinansiering om minst 7 miljoner kronor.

I mars senarelades investeringen till den 10 juni 2020. Nu har inbetalningsdagen för Pansantés initiala investeringen flyttats fram till den 31 december 2020. Samtidigt höjs det planerade initiala investeringsstödet från 7 till 10 miljoner kronor.

"Zenergy bedömer fortsatt att förutsättningarna till ett långsiktigt samarbete med Pansanté finns men Zenergy vill passa på att understryka att samarbetet inte är affärsavgörande för Zenergys fortsatta verksamhet", skriver bolaget.

Zenergy utvecklar, tillverkar och säljer moduler och byggelement.          
        

Read more about Zenergy AB