Published: 8/30/2019 8:26:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SealWacs AB: Sealwacs redovisar som planerat ingen omsättning

Sensortillverkaren Sealwacs redovisar som planerat ingen omsättning och små förändringar av resultatet.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,12).

"Det fortsatta utvecklingsarbete som genomförts under våren har varit framgångsrikt. Nu klarar sensorn flertalet material med inblandning av återvunnen plast och produktionsomställningarna är inte längre en begränsande faktor. Tillverkarnas produktionsrutiner kommer därmed inte att behöva förändras i särskilt stor utsträckning", skriver vd Sören Sandström i rapporten.

Han upprepar också att bolaget onstaterar att möjligheterna att anskaffa ytterligare kapital är beroende av att den pågående utprovningen faller väl ut och att tillverkarna gör bedömningen att den nya tekniken tillför väsentliga värden i deras verksamhet.

I den fas bolagets verksamhet befinner sig drar den väsentligt lägre kostnader än tidigare.


Sealwacs, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,3 -0,7
Resultat före skatt -0,3 -0,7
Nettoresultat -0,3 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,12

Read more about SealWacs AB