Published: 9/9/2019 8:16:05 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about VibroSense Dynamics AB: Vibrosense Dynamics möblerar om rejält i styrelse med Axel Sjöblad som ny ordförande

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics kallas till årsstämma onsdagen den 9 oktober i Malmö. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Aktieägare som representerar 46 procent av rösterna i bolaget föreslår att Axel Sjöblad, Toni Speidel och Fredrik Westman omväljs som styrelseledamöter samt att Göran Lundborg omväljs som styrelsesuppleant. Vidare föreslås nyval av Mozhgan Dorkhan och Håkan Petersson som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Axel Sjöblad. Sittande styrelseordförande Charlotte Ahlgren Moritz och styrelseledamoten Henrik Brorsson har på deras egna anmodan önskat avgå ur styrelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 20 procent.

Vidare föreslås att stämman beslutar om incitamentsprogram i form av riktade emissioner av teckningsoptioner, dels 220 000 teckningsoptioner riktat mot ledningen och anställda och dels 125 000 teckningsoptioner riktat mot styrelsen. Teckningsoptionerna har en löptid till december 2022 och motsvarar lika många nya aktier i bolaget.

Read more about VibroSense Dynamics AB