Published: 6/30/2020 7:09:28 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Shortcut Media AB: KUNDAVTAL MED DISCOVERY UPPSAGT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Film har fått ett avtal med Discovery Networks Norge uppsagt i sin nuvarande form.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Parterna har för avsikt att fortsätta samarbeta på utvalda projekt, men det är i dagsläget för tidigt att estimera vilka volymer det i så fall kan röra sig om", skriver Shortcut Media.

Uppsägningen kan komma att innebära ett intäktstapp på cirka 5 miljoner kronor på årsbasis med start i början av fjärde kvartalet 2020.

I samband med att avtalet sägs upp i sin nuvarande form förväntas den löpande omsättningen upphöra omkring slutet av tredje kvartalet 2020.          
        

Read more about Shortcut Media AB