Published: 11/12/2019 11:23:50 AM

Braincool: En nyetablerad marknad erbjuder goda framtidsutsikter - Analyst Group

"BrainCool AB är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar primärt på områdena Brain Cooling och Pain Management.

Omsättningen för BrainCool väntas stiga kraftigt, till följd av bl a att tester och produktresultat har tagit tid. För närvarande har försäljningen inte kunnat nå önskade nivåer för BrainCool System och RhinoChill System, vilka väntas vara på väg att ta fart då Bolaget väntas expandera geografiskt under kommande år."


Läs hela analysen här: https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2019/11/Analyst-Group.Braincool-1.pdf


Link to the analysis

Read more about BrainCool AB