Published: 11/29/2019 8:47:57 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about FluoGuide A/S: Fluoguide rapporterar som planerat ett negativt rörelseresultat under tredje kvartalet

Fluoguide rapporterar som planerat inga intäkter och ett negativt resultat under det tredje kvartalet. Bolaget hade ingen verksamhet att tala om under förra året då bolagets bildades.

Rörelseresultatet blev -5,1 miljoner danska kronor.

Resultatet före skatt var -5,1 miljoner danska kronor.

Resultatet efter skatt blev -4,1 miljoner danska kronor.

Likvida medel uppgick till 9,6 miljoner danska kronor.


Fluoguide, Mdkk Q3-2019
Nettoomsättning 0
Rörelseresultat -5,1
Resultat före skatt -5,1
Nettoresultat -4,1
Likvida medel 9,6

Read more about FluoGuide A/S