Published: 12/12/2019 10:18:20 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Miris Holding AB: Miris nyemission blev fulltecknad efter att garanterna tecknat knappt 29 procent

Mjölkanalysföretaget Miris avslutade den 4 december teckningstiden i bolagets nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades till 100 procent, fördelat på teckning med 63,8 procent med stöd av teckningsrätter och till 7,6 procent utan stöd av teckningsrätter. Garanterna tecknar resterande 28,6 procent av nyemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tillförs bolaget 25,6 miljoner kronor före emissionskostnader som uppgår till 1,5 miljoner kronor. Vidare betalas 4,5 miljoner kronor i form av kvittning av lån. Bolaget tillförs därmed netto 19,6 miljoner kronor.

Vidare har styrelsen beslutat att genomföra en riktad nyemission på 50,18 miljoner aktier till teckningskursen 4 öre per aktie. Syftet är att att kvitta fordringar för rådgivningsarvode och ersättning för emissionsgarantier på bolaget om 2,0 miljoner kronor. De totala emissionskostnaderna blir därmed 3,5 miljoner kronor.

Den riktade nyemissionen tecknas av Dividend Sweden, Myacom, Pronator Invest, Montana Sweden, BGL Management, Mikael Rosencrantz och Jussi Ax. Miris emitterar 692,36 miljoner nya aktier och har därefter 2,62 miljarder aktier utestående.

Read more about Miris Holding AB