Published: 12/13/2019 7:05:09 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Miris Holding AB: Miris har installet HMA vid ett Baltimore-sjukhus i USA

Mjölkanalysföretaget Miris har installerat sin HMA, Human Milk Analyzer, vid Howard County General Hospital, John Hopkins Medicine i USA. Instrumentet är donerat till sjukhuset av den lokala Lundy-familjen, enligt ett pressmeddelande.

Det uppges att instrumentet anskaffades efter att det fått FDA-godkännande och på beslut av Tuvia Blechman, chef för neonatologi på HCGH, efter att ha lärt om produkten.

”Det brukade vara en utmaning att ge rätt mängd för att optimera tillväxten utan att veta det exakta innehållet i modersmjölken. Med bröstmjölkanalysatorn står vi inte längre inför den utmaningen”, säger Tuvia Blechman.

Read more about Miris Holding AB