Published: 1/30/2020 9:10:27 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Game Chest Group AB: Game Chest utser Robin Bäcklund till ny vd

Styrelsen i spelutvecklingsföretaget Game Chest har utsett Robin Bäcklund till ny vd från och med den 3 februari. Han ersätter Jesper Nord som av personliga skäl avsagt sig uppdraget men ändå blir kvar inom bolaget, uppges det i ett pressmeddelande.

Robin Bäcklund har tidigare haft rollen som affärsutvecklare på Game Chest och har arbetat för bolaget sedan start. Jesper Nord kommer vara kvar dels som styrelseledamot samt arbeta med affärsutveckling i koncernens dotterbolag.

Read more about Game Chest Group AB