Published: 2/18/2020 11:45:35 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about PEN Concept Group AB: Pen Concept minskar omsättning men förbättrar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Butiksinredningsbolaget Pen Concept redovisar minskande omsättning men även en minskad förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 26,7 miljoner kronor (36,7). Minskningen är hänförlig till avyttrade verksamheter.

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-9,9).

Resultatet före skatt var -4,0 miljoner kronor (-10,5).

Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-8,1).

Pen Concept föreslår noll kronor i utdelning (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -10,2 miljoner kronor (-6,4).

Likvida medel uppgick till 0,7 miljoner kronor (4,8).

Bolaget genomför som tidigare aviserat just nu en nyemission på cirka 13 miljoner kronor.

"Fjärde kvartalet har vi gjort klart med den omstrukturering som vi har arbetat med under året och ser tydligt effekterna av vårt arbete", säger vd Magnus Hjorth i en kommentar.


Pen Concept, Mkr Q4-2019 Q4-2018
Nettoomsättning 26,7 36,7
Rörelseresultat -3,6 -9,9
Resultat före skatt -4,0 -10,5
Nettoresultat -3,9 -8,1
Kassaflöde från löpande verksamhet -10,2 -6,4
Likvida medel 0,7 4,8
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Read more about PEN Concept Group AB