Published: 2/20/2020 12:40:42 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about GOGO Lead Tech AB: Gogo Lead Tech fortsätter falla efter rapporten

Gogo Lead Tech fortsätter att falla efter gårdagens rapport som visade på lägre omsättning men även en minskad förlust.

Aktien föll med 30 procent under onsdagen och fortsätter idag ned med nära 19 procent till 8,60 kronor senast betalt. Knappt 80 000 aktier har handlats under förmiddagen.

Företaget noterades på Spotlight den 18 december. Någon nyemission skedde inte vilket innebar att det inte fanns någon traditionell teckningskurs att jämföra med. Som högst den dagen handlades aktien till 100 kronor och som lägst 6,60 kronor.

Gogo Lead Tech har i år förvärvat brittiska leadgenereringsplattformar för att bredda sin kundbas och uppnå ytterligare diversifierade intäktsströmmar.

Read more about GOGO Lead Tech AB