Published: 2/24/2020 1:34:03 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Fleming Properties AB (publ): Fleming Properties rapporterar förvaltningsresultat på 0,9 miljoner euro för förkortat räkenskapsår

Fastighetsbolaget Fleming Properties rapporterar ett förvaltningsresultat på 0,9 miljoner euro för det förkortade räkenskapsåret 2019. Räkenskapsåret började den 3 juni och avslutades den 31 december, men bolaget var vilande fram till den 9 oktober då fastigheterna förvärvades. Aktien noterades på Spotlight den 14 oktober i fjol.

Bolaget förvaltar en fastighet i Helsingfors i Finland på 41 000 kvadratmeter. Uthyrningsgraden var 89 procent vid årsskiftet.

Hyresintäkterna var 1,6 miljoner euro.

Driftsnettot blev 1,4 miljoner euro och förvaltningsresultatet 0,9 miljoner euro.

Resultatet före skatt blev 2,4 miljoner euro. Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 1,5 miljoner euro.

Nettoresultatet uppgick till 2,1 miljoner euro, motsvarande 0,40 euro per aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,70 euro per aktie, fördelat på 0,18 euro vid första och tredje utbetalningen och 0,17 euro vid andra och fjärde utbetalningen.

Read more about Fleming Properties AB (publ)