Published: 3/13/2020 9:07:18 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Jojka Communications AB: Jojka minskade omsättningen med 23 procent i februari

Kommunikationsbolaget Jojka hade en omsättning på 1,14 miljoner kronor i februari, en minskning med 23 procent jämfört med 1,48 miljoner samma månad i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande.

Minskningen uppges bero på att en av bolagets aktiva spelkunder valt att inte skicka under februari till skillnad mot i fjol då samma kund skickade stora volymer. Lägger man till de volymerna hade ökningen i stället blivit 4 procent.

"Detta visar att vi underliggande har en tillväxt vilket även syns på våra fasta intäkter som stiger och följer lagd budget väl", skriver Jojka.

Jojka konstaterar vidare att oron kring corona påverkar med bland annat inställda mässor. Företaget har hotell som ett fokussegment och tror att oron kommer att påverka nyförsäljningen där negativt. Resurser riktas då istället mot det andra segmentet e-handel.

Read more about Jojka Communications AB