Published: 3/24/2020 4:27:12 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about PEN Concept Group AB: Pen Concepts styrelseordförande avyttrar aktier till följd av överbelåning

Butiksinredningsbolaget Pen Concepts styrelseordförande Robert Wu genom närstående bolag Oboya Holding HK har sedan tidigare en värdepapperskredit hos ett kreditinstitut. Värdepapperskrediten som upptogs var avsedd för teckning i tidigare företrädesmission.

Pen Concept Group ansökte om företagsrekonstruktion den 23 marsoch som till följd av företagsrekonstruktionen genomförde kreditinstitutet tvångsförsäljning av styrelseordförandes Pen-aktier för justering av överbelåning av värdepapperskredit.

Transaktionerna skedde utan Robert Wus medgivande utan enbart efter beslut från kreditinstitutet. Tvångsförsäljningen är genomförd och överbelåningen är reglerad.

Robert Wus innehav genom närstående bolag uppgår efter försäljningen till 9 procent av kapitalet och rösterna i Pen Concept.

Read more about PEN Concept Group AB