Published: 3/25/2020 4:49:05 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about PEN Concept Group AB: Pen Concept minskar personalstyrkan med 11 personer

Butiksinredningsbolaget Pen Concept minskar personalstyrkan med 11 personer, framgår av ett pressmeddelande

Ingen har undgått följderna av Covid-19 (coronaviruset), dess utspridning och effekterna på marknaden. Bolaget ser en stor inbromsning på koncernens produkter och tjänster orsakat av den oro som nu råder. Bolagets orderingång har minskat kraftigt och flera pågående projekt har skjutits fram, vilket innebär en begränsad införsäljning under obestämd tid, uppger bolaget.

Till följd av detta har Pen-koncernen, som tidigare har meddelats, ansökt om företagsrekonstruktion, som godkänts av Jönköpings- och Växjös tingsrätt.

"Med anledning av rådande omständigheter behöver Pen vidta ytterligare åtgärder som i nuläget innebär en minskning av personalstyrkan om 11 medarbetare samt noggrann översyn och kontroll av alla inköp, lager och kundfordringar i samarbete med företagsrekonstruktören", skriver bolaget.

Pen arbetar målinriktat under den pågående företagsrekonstruktionen och jobbar för att kunna bedriva och återgå till normal verksamhet så snart det går. Bolaget verkar för att det sker med en så begränsad påverkan som möjligt för medarbetare och kunder, skriver bolaget.

Read more about PEN Concept Group AB