Published: 4/4/2020 12:04:32 PM

Shortcut Media Group: Corona skapar osäkerhet - Börsplus

Fjolåret var ett bra år för filmproduktionsbolaget Shortcut Media Group med fin tillväxt och marginalförbättring. Coronaviruset och dess framfart har ändrat förutsättningarna för 2020 rejält.


Länk till analys:
https://borsplus.s3.eu-north-1.amazonaws.com/media/pdf/shortcut-media-group-corona-skapar-osakerhet.pdf


Link to the analysis

Read more about Shortcut Media AB