Published: 4/8/2020 9:24:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Jojka Communications AB: Jojkas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i kommunikationsbolaget Jojka Communications kallas till årsstämma fredagen den 8 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval förelsås av den sittande styrelsen bestående av styrelseledamöterna Lars Nordlander, Carl Ekerling, Jan Swedin och Fredrik Dalebrant.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande högst 5,0 miljoner aktier.

Read more about Jojka Communications AB