Published: 4/14/2020 7:10:42 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Provide IT Sweden AB: Provide ITs huvudägare överlåter aktier till personalen

Digitala produktionsbyrån Provide ITs två huvudägare tillika grundare, Bawan Faraj respektive Peter Klein, har enligt plan vederlagsfritt överlåtit 8 891 aktier vardera, alltså tillsammans 17 782 aktier, till anställda i bolaget.

Sociala avgifter kopplat till affären kommer att belasta resultatet i det första kvartalet med cirka 16 000 kronor. Bakgrunden är att aktieaffären är att betrakta som en löneförmån.

Provide IT meddelade att man avsåg att göra den här typen av transaktion redan under sommaren 2016.

Read more about Provide IT Sweden AB