Published: 4/24/2020 2:30:12 PM

Spago Nanomedical: Positivt resultat för den första dosgruppen - Penser

"Nettoomsättningen uppgick som väntat till 0 mkr (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 6,8 mkr (9,7), vilket kan jämföras med vår förväntan om 8,8 mkr. EBIT sjönk till -5,0 mkr (-4,6), drivet av en ökad allokering av resurser till Tumorad-projektet, vilket inte aktiveras i balansräkningen.

Efter rapporten gör vi inga större justeringar i prognosen framöver. Drivet av att nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 10m ändras vår EPS prognos framöver. Vi räknar fortsatt med att bolaget kommer att hitta en partner till SpagoPix under H2’20, vilket resulterar i en ”signing fee” om uppskattnings minst 20 mkr. Vi bibehåller vårt motiverade värde (SOTP) för Spago Nanomedical på 308 mkr, men drivet av ökningen av antal aktier sjunker värdet per aktie till 11,2 kr (14,7 kr). Därmed ser vi en hög potential i aktien men till hög risk."

Länk till uppdragsanalys nedan.


Link to the analysis

Read more about Spago Nanomedical AB