Published: 4/27/2020 9:56:02 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about IDL Biotech AB: IDL Biotech föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i diagnostikbolaget IDL Biotech kallas till årsstämma den 27 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av styrelseordförande Jerker Swanstein och styrelseledamöterna Per-Anders Abrahamsson, Eva Sjökvist Saers och Malin Ruijsenaars samt nyval av Dan Olsson som styrelseledamot. Han var senast koncernchef för Team Olivia Group. Styrelseledamoten Carsten Olsson har avböjt omval till styrelsen.

Read more about IDL Biotech AB