Published: 5/4/2020 9:24:26 AM

Wntresearch: Cancerprojekt kan flyga högt - Mangold Insight

Mangold inleder bevakning av WntResearch med rekommendation Köp och en riktkurs på 5,50 kronor per aktie i ett 12-månaders perspektiv.

Det innebär en uppsida på drygt 240 procent från börskursen 1,60 kronor beräknat på full utspädning i samband med den förestående företrädesemissionen och ett erbjudande
om teckningsoptioner


Link to the analysis

Read more about WntResearch AB