Published: 5/4/2020 1:09:49 PM

Shortcut Media: Lågt värderat ledande filmkommunikationsbolag - Analyst Group

Analyst Group inleder bevakning av Shortcut Media Group.

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm och 3D-animation genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras Shortcut Media Group omsätta 70,1 MSEK under år 2020, med ett justerat nettoresultat om ca 2,8 MSEK, vilket givet ett justerat P/E-tal om 9,0x ger ett motiverat pris per aktie om ca 2,46 kr.


Link to the analysis

Read more about Shortcut Media AB