Published: 5/8/2020 12:17:02 PM

Inhalation Sciences: Tillväxtcaset intakt - Mangold

Tillväxtcaset intakt
Inhalation Sciences ökade sina intäkter under det första kvartalet 2020 kraftigt jämfört med föregående år. Intäkterna steg till 5,7 från 0,7 miljoner kronor
samma period föregående år. Försäljningen har tagit fart för bolaget något
som vi spådde i vår föregående uppdatering. Det är också tydligt att dess
kostnadsbesparingsprogram gett effekt. Bolagets rörelseresultat uppgick till
1,1 miljoner kronor under perioden vilket visar att bolaget nu tagit ett raskt
kliv framåt och går mot vinst vid utgången av 2020.

Finansiering tryggad
Efter kvartalets utgång har bolaget sålt sitt aktieinnehav i intresseföretaget Ziccum. Det gav bolag 21 miljoner kronor som kommer att redovisas
som vinst under det andra kvartalet. Bolaget kan nu genomföra den tänkta
tillväxtstrategin där en del utveckling kvarstår innan bolagets produkt PreciseInhale når sin fulla marknadspotential.

Höjt DCF-värde
Mangold har valt att höja försäljningsprognosen samt sett över avkastningskravet som sänkts. Det ger sammantaget ett högre värde på bolaget. Vår nya
riktkurs sätts till 18,90 kronor vilket medför en ökning med drygt 30 procent
jämfört med värdet vid tidigare uppdatering då det uppgick till 14,4 kronor.
Sett till nuvarande kurs på drygt 12 kronor utgör uppsidan över 50 procent.


Link to the analysis

Read more about Inhalation Sciences Sweden AB