Published: 5/8/2020 3:11:39 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Absolicon Solar Collector AB: Absolicon får patent på ny gaveltätning för solfångare

Solenergibolaget Absolicon kommer att få ett svenskt patent beviljat för en ny och effektivare gaveltätning av solfångartråg. Patentet har även sökts internationellt via PCT-systemet, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

- Den nya tätningen bidrar även till att minska värmeförlusterna och uppfinningen förenklar monteringen av receiverrör i solfångarna. Fördelarna med denna lösning är alltså flera, dels kan solfångarna tillverkas effektivare och snabbare och dels kan dess höga verkningsgrad bibehållas över tid, säger Patrik Blidefalk, patentansvarig på Absolicon.

Read more about Absolicon Solar Collector AB