Published: 5/12/2020 11:45:34 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Absolicon Solar Collector AB: Analysguiden ser intressant potential i Absolicon och sätter motiverat värde till 165 kronor

Solenergibolaget Absolicon fortsätter att prestera nya ramavtal, något som kan förväntas fortsätta under året. Totalt har bolaget i nuläget fem ramavtal där Greenline Africa har avropat en pilotanläggning som ska installeras hos bryggeriet AB InBev under 2020. Ledningen förväntar sig vidare att Kenya beställer en pilotanläggning under andra halvåret 2020. Om alla ramavtal går till avslut förväntas avtalen i Sydafrika och Kenya driftsättas under 2021 och Cypern under 2022. Det skriver Aktiespararnas Analysguiden i en uppdragsanalys daterad den 12 maj.

"Affärsmodellen med att sälja färdiga produktionslinor där Abolicon utöver försäljningspriset också har en licensavgift och eftermarknadsförsäljning gör att potentialen i bolaget är mycket god förutsatt en konvertering av ramavtalen till affärer där kunden kan sälja produktionsanläggningar. Vi ser en intressant risk/reward och sätter ett motiverat värde på 165 kronor per aktie", skriver Analysguiden.

Read more about Absolicon Solar Collector AB