Published: 5/19/2020 8:57:21 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spago Nanomedical AB: Spago Nanomedical: ny preklinisk data för Tumorad bekräftar ansamling i tumörer

Spago Nanomedical skriver i ett pressmeddelande att ny preklinisk data för Tumorad bekräftar ansamling i tumörer. Det är en styrkebevisning för egna nanomedicinska plattformen, uppger vd Mats Hansen.

”Vi har nu i två projekt utvecklat material som på adekvat sätt ansamlas i tumörer vilket visar styrkan i vår nanomedicinska plattform", säger Hansen.

Tumorad utvecklas som en ny typ av radionuklidterapi för behandling av cancer, där tumörer strålas lokalt inuti kroppen.

De nya resultaten visar att Tumorad-projektet är igenom första delen av studiepaketet som ska generera ”proof-of-concept” för radionuklidterapin. I nästa del av studiepaketet undersöks överlevnad i en preklinisk cancermodell. Resultaten från denna studie förväntas leda till nominering av produktkandidat ("candidate drug") i projektet.

Read more about Spago Nanomedical AB