Published: 5/25/2020 8:11:53 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Toleranzia AB: Toleranzia utser Mangold till likviditetsgarant

Forskningsbolaget Toleranzia har utsett Mangold till likviditetsgarant för bolagets aktie.

Avtalet träder i kraft från och med idag.

Toleranzia är listat på Spotlight Stock Market.

Read more about Toleranzia AB