Published: 5/29/2020 8:40:42 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Raybased AB: Raybased ökar förlusten

Fastighetsteknikbolaget Raybaseds omsättning blev lägre under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade förlusten för perioden.

Omsättningen sjönk 33,3 procent till 0,2 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet före skatt var -3,7 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-2,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,18).

"Sammantaget har kvartalet inneburit att flera planerade projekt stoppats temporärt, vilket minskat intäkterna under perioden. Utvecklingsarbetet har gått fortare framåt jämfört med plan. I dagsläget är det svårt att bedöma hur utvecklingen av Coronapandemin kommer att påverka Raybased och våra kunder de kommande kvartalen. Vår förhoppning är att vi skall se en stegvis återgång till mer normala förhållanden under sommaren och tidig höst", säger Jonas Almquist i vd-ordet.


Raybased, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,3 -33,3%
Rörelseresultat -3,6 -3,2
Resultat före skatt -3,7 -3,5
Nettoresultat -3,0 -2,7
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,18

Read more about Raybased AB