Published: 5/29/2020 10:03:14 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Ambia Trading Group AB: Ambia Trading vänder till vinst

Handelsföretaget Ambia Trading redovisar lägre omsättning i första kvartalet jämfört med fjolåret. Samtidigt vänder bolaget till vinst.

Omsättningen sjönk 23,4 procent till 134 miljoner kronor (175).

Rörelseresultatet blev 72,9 miljoner kronor (-4,6), med en rörelsemarginal på 54,4 procent.

Resultatet före skatt var 72,9 miljoner kronor (-4,6). Av resultatet utgörs 102 miljoner kronor av förvärvsvinster.

Resultat per aktie hamnade på 9,06 kronor (-0,56).

Likvida medel uppgick till 21,5 miljoner kronor.

I rapporten skriver Ambia att coronaviruset har haft en negativ påverkan i koncernens alla verksamheter.

"Ambiabolagens utveckling har påverkats av den pågående Coronapandemin, främst genom minskade försäljningsvolymer. Till följd av detta har kostnadsbesparande åtgärder genomförts och ytterligare insatser är planerade. Det är i dagsläget inte möjligt att förutsäga vad den samlade effekten av pandemin kommer att bli för bolagen i Ambias portfölj", skriver bolaget.

I övrigt kommer Ambia att avnoteras från Spotlight den 30 juni sedan man inte velat göra en ny noteringsprövning. Istället läggs fokus på arbetet med att säkra verksamheternas framtid. Styrelsen tillägger dock att förhoppningen är att Ambia ska återkomma som noterat bolag inom en inte alltför avlägsen framtid.


Ambia Trading, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 134 175 -23,4%
Rörelseresultat 72,9 -4,6
Rörelsemarginal 54,4%
Resultat före skatt 72,9 -4,6
Resultat per aktie, kronor 9,06 -0,56
Likvida medel 21,5

Read more about Ambia Trading Group AB