Published: 6/1/2020 7:37:35 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Toleranzia AB: Toleranzia fick som väntat inte in något kapital från teckningsoptionen

Forskningsbolaget Toleranzia har som väntat inte fått något kapital från sin teckningsoption, en option som löpte ut den 29 maj. Bakgrunden var att börskursen var högre än teckningskursen.

- Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna är i linje med vad vi förväntade oss. Trots detta ser vi positivt på Toleranzias framtid och utveckling. Bolaget erhöll nyligen välkomna finansiella bidrag från Swelife och Vinnova, och vi känner oss trygga med bolagets finansiella ställning som möjliggör för oss att genomföra inplanerade aktiviteter framöver. Samtidigt undersöker vi kontinuerligt olika finansieringsalternativ för att skapa optimala förutsättningar att säkerställa Toleranzias långsiktiga kapitalbehov, uppger ordförande Ola Rönn i en kommentar.

Read more about Toleranzia AB