Published: 6/2/2020 10:29:46 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Ambia Trading Group AB: Ambia Tradings styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i handelsföretaget Ambia Trading kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni i Vimmerby. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för 2019.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseordförande Björn Långberg och styrelseledamöterna Marcus Andersson, Harald Pousette och Per Östling.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemisison av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 2,32 miljoner aktier.

Read more about Ambia Trading Group AB