Published: 6/5/2020 8:11:09 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Toleranzia AB: Mangold inleder bevakning av Toleranzia med köpråd och riktkurs på 5 kronor

Mangold inleder bevakning av forskningsbolaget Toleranzia med köpråd på riktkursen 5 kronor på tolv månaders sikt. Det innebär en potential på uppsidan på 178 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 1,80 kronor. Det framgår av en uppdragsanalys daterad den 5 juni.

"Att investera i Toleranzia ger en unik chans att i ett tidigt skede ta del av dess möjligheter att skapa värde inom den växande marknaden för orphan-sjukdomar. Flera gjorda affärer inom närliggande immunologiska orphansjukdomar och myastenia gravis stärker oss i vår tro att bolaget på ett tidigt stadium kan sluta licensavtal eller ingå samarbete med ett globalt läkemedelsbolag", skriver Mangold.

Toleranzia är oupptäckt då dess värde inte återspeglar den potential som bolaget besitter, beömder Mangold som har valt att värdera bolaget utifrån en riskjusterad summan av delarna modell som diskonterats till nuvärde.

Read more about Toleranzia AB