Published: 6/5/2020 10:33:50 AM

Vibrosense Dynamics: Stundande bred lansering - Analysguiden

Ökade intäkter tre kvartal i rad

Rapporten vittnar sammantaget om ökad tillväxt och ett antal värdedrivande händelser under kvartalet bådar väl för VibroSense framtida tillväxt. Försäljningen under kvartalet uppgick till 560 661 kronor, trots ännu relativt blygsamma summor så en stor ökning från motsvarade kvartal förra året där försäljningen uppgick till 87 210. Rörelseresultatet uppgick till -1.6 miljoner (-1.8). Försäljningen och intäkterna för bolaget har därmed ökat tre kvartal i rad, en positiv trend i linje med pågående kommersialiseringsprocess.

Tydliga fördelar mot rådande gold standard

I september 2019 publicerades resultaten av en studie av Dr. Eero Lindholm på den globala diabeteskongressen EASD i Barcelona. Studien jämförde VibroSense teknologi med rådande gold standard inom området, nervledningsundersökningar. Studien fann en stark korrelation mellan resultaten från båda metoderna och tydliga indikationer på att bolagets teknik är en minst lika bra metod att mäta nervskador som nuvarande tekniker. Till skillnad från nervledningsundersökningar utgör VibroSense Meter II ett snabbare, billigare och mer smärtfritt alternativ, vilket belyser fördelar för både utövare och vårdtagare.

Stundande bred lansering

De stigande intäkterna hittills vittnar om en bra start på kommersialiseringsprocessen. Nuvarande Covid-19 pandemi riskerar att tillfälligt hämma tillväxten på grund av lägre affärstakt inom hälsovårdssektorn, men kan på sikt verka till bolagets fördel med ett ökad fokus på effektivitetsökningar inom vården kombinerat med ett uppdämt vårdbehov som innebär ökad efterfrågan på bolagets produkt. Med den kliniska evidensen i bagaget, en ny förstärkt organisation och ökad uppmärksamhet mot området ser en lyckad kommersialisering i dagsläget fullt rimlig ut. Trots en väldigt gynnsam utveckling i aktien de senaste dagarna ser vi ändå att det fulla värdet inte är diskonterat i den nuvarande aktiekursen och betydande uppsida existerar.


Link to the analysis

Read more about VibroSense Dynamics AB