Published: 7/6/2020 10:35:27 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Shortcut Media AB: Shortcut Medias dotterbolags ramavtal med PTS träder i kraft

Filmproduktionsbolaget Shortcut Medias dotterbolag Bond Street tilldelades den 13 maj ett ramavtal kring filmproduktion med PTS, Post- och telestyrelsen. Avtalet väntas vara värt cirka 5 miljoner kronor per år i upp till fyra år, totalt upp till 20 miljoner kronor. Ramavtalet är nu påskrivet och träder i kraft omgående. Samarbete i projekt mellan PTS och Bond Street väntas inledas nu under tredje kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Read more about Shortcut Media AB