Published: 8/31/2020 8:17:31 AM

Inhalation Sciences: Starkt trots Covid-19 - Mangold

Starkt trots Covid-19
Inhalation Sciences har haft en stark inledning på året trots Covid-19 även om det andra kvartalet blev något mer dämpat. Bolaget är beroende av att träffa kund vilket försvårats i och med pandemin. Under det andra kvartalet uppgick bolagets intäkter till 2,4 miljoner kronor vilket tillsammans med det första kvartalet resulterat i en omsättning på över 8 miljoner kronor. Resurser har under denna speciella period lagts på annat håll. Bolaget har tagit in fler
kontraktsforskningsuppdrag och lagt arbete på dokumentation för kliniska studier. En reavinst bokades under kvartalet efter att bolagets innehav i Ziccum sålts.

Affärer väntas ta fart
Mangold har valt att skjuta fram prognoserna ett hack utan några större förändringar. Bolaget har stärkt sin position med fler samarbeten och tecknat distributionsavtal med TSE Systems vilket gör att vi räknar med att försäljningen tar fart i slutet av året. Bolaget har för avsikt att höja tempot och ser över en förstärkning inom försäljning och marknadsföring.

Uppsida i aktien
Mangold värderar bolaget utifrån en diskonterad DCF-modell. Utifrån ett basscenario sätts riktkursen till 19 kronor. Det ger en uppsida i aktien på närmare 70 procent.


Link to the analysis

Read more about Inhalation Sciences Sweden AB