Published: 9/3/2020 2:57:46 PM

Shortcut Media: Lågt värderat ledande filmkommunikationsbolag - Analyst Group

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm och 3D-animation genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras Shortcut Media omsätta 65,3 MSEK under år 2020, med ett justerat nettoresultat om ca 2,9 MSEK, vilket givet ett justerat P/E-tal om 12,0x ger ett motiverat pris per aktie om ca 2,94 kr.

Link to the analysis

Read more about Shortcut Media AB