Published: 9/9/2020 9:23:06 AM

Vibrosense Dynamics: Kommersialisering skapar stark tillväxt - Analysguiden

Patent för viktig mätteknologi och stärkt kassa

I april meddelade bolaget att de erhållit ”intention to grant” för ett nytt patent från Svenska Patentverket och ett positivt utlåtande från en internationell PCT-ansökan. Patentet omfattar en viktig del av mätteknologin som bolaget använder i sin VibroSense Meter® II produkt. Patentet innebär att bolaget förlänger sitt IP-skydd. Under maj genomförde bolaget en riktad emission om 7 miljoner kronor. Emissionen genomfördes i syfte att accelerera försäljningsarbetet och lanseringen av bolagets produkt utanför Sverige. Kassan uppgår vid slutet av perioden till 16,7 miljoner kronor.


Potentiellt ökat behov–betydande marknadspotential

Som ett resultat av Coronapandemin spås nu ett allt större vårdunderskott både i Sverige och utomlands. Kombinerat med de i många fall långa rehabiliteringstiderna för tillfrisknade skapas en situation där vården kommer stå inför mer stress än tidigare. Bolaget har här en viktig roll att spela genom att skapa möjligheter att effektivt, enkelt och billigt förenkla diagnostiken. Detta skapar stora kostnadsbesparingar både i form av arbetstid och utrustning. Detta till trots står bolaget inför en svårnavigerad situation där Covid-19 satt käppar i hjulet för pågående säljarbeten och den internationella expansionen. Viktigt för den kommande perioden kommer vara att restriktioner fortsätter att lyftas och att bolaget i stor skala kan fortsätta och utöka sitt säljarbete. Planen är att kommersiellt lansera bolagets produkt på export under 2021, vilket kommer att kräva ytterligare förstärkning och utveckling av bolagets säljorganisation.

Spännande höst framför sig–stor uppsida i aktien

VibroSense har under året tagit många viktiga steg inför kommande bred kommersialisering. Trots utmanande marknadsvillkor och förhållanden under sista kvartalet slutar ändå året som helhet positivt med kraftigt ökad omsättning. Nettoomsättningen för året som helhet landar på 1,2 miljoner kronor, just under våra tidigare prognoser om 1,5 miljoner kronor. Vi modellerar fortfarande större intäktsökningar kommande året, där diabetesmarknaden kommer vara särskilt tongivande. Genom en sammanvägd värdering genom att diskontera förväntade kassaflöden kommande år samt värdera VibroSense relativt mot bransch och sektor finner vi ett fortsatt motiverat värde på aktien till 9,5–13 kronor. Det är uppenbart att en stor marknad finns för bolagets produkt och att teknologin presterar det den lovar. Nu inväntar vi med spänning nyheter om större avtal samt tilltagande omsättning för bolaget. Särskilt värdedrivande under hösten kommer vara nyheter om ytterligare klinisk evidens samt stora ordrar.


Link to the analysis

Read more about VibroSense Dynamics AB