Published: 11/23/2020 3:15:41 PM

Shortcut Media: Ny tillväxtplan motiverar uppvärdering - Analys Group

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 83,0 MSEK under år 2021, med ett justerat nettoresultat om ca 3,7 MSEK. Givet ett justerat P/E-tal om 12,0x, ger detta ett motiverat pris per aktie om ca 3,68 kr.

Link to the analysis

Read more about Shortcut Media AB