Published: 11/27/2020 9:22:29 AM

Inhalation Sciences: Bygger för långsiktig tillväxt - Mangold

Inhalation Sciences påverkades av svårigheter att få till avslut med kunder under det tredje kvartalet, till följd av den rådande pandemin. Inga intäkter kunde därför bokföras. Totalt sett över 9 månader har bolaget ökat sina intäkter med 63 procent. Framgent ser det alltjämt bättre ut med ett märkbart ökat intresse för produkten PreciseInhale. Ett antal nya kunder har valt att
beställa PreciseInhale under hösten vilket väntas leda till intäkter under fjärde kvartalet. En dubblering av antal utestående offerter jämfört med föregående år har även noterats.

Många möjligheter
Mangold bedömer att Inhalation Sciences har goda möjligheter att attrahera stora läkemedelsbolag och akademiska institutioner för framtida samarbeten. Bolaget avser även att förstärka sin försäljningsorganisation och öka resurser på digital marknadsföring. På sikt hägrar marknader utanför Europa såsom den nordamerikanska vilket bolaget förbereder för. Under perioden har djurstudier med PreciseInhale genomförts av Astrazeneca med framgång.
Denna studie bedöms ha betydelse inför den planerade kliniska valideringen av PreciseInhale.

Uppsida i aktien
Mangold har valt att skjuta fram intäkterna ytterligare ett hack framåt till följd av covid-19. Det är mindre justeringar men påverkar det motiverade värdet. Mangold har valt att värdera bolaget med en DCF-modell som ger ett motiverat värde på 18 kronor vilket också blir vår riktkurs för aktien. Det ger en uppsida i aktien på 55 procent. Triggers i aktien utgörs av framgångar
i validering av PreciseInhale för kliniska studier och ökat antal order samt eventuella tecken på att bolaget ska in på nya marknader.


Link to the analysis

Read more about Inhalation Sciences Sweden AB