Published: 12/22/2020 2:00:27 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Game Chest Group AB: Game Chest har intensifierat sitt arbetet med influencers i december

Game Chest har under december intensifierat sitt arbetet med influencers. Bolaget bedömer att marknadsföring genom influencers har varit den mest framgångsrika marknadsföringsmetoden. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vintertid är en viktig period för bolaget då allt fler är lediga och spelar datorspel. Bolaget har därmed under den senaste tiden intensifierat arbetet med influencers. Game Chest har ingått ett samarbete med en partner som når hundratals influencers i Norden och som kommer hjälpa Game Chest att marknadsföra bolagets olika plattformar, däribland Fridayplays och Wurm Online", skriver bolaget.

Read more about Game Chest Group AB