Published: 1/13/2021 11:54:29 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Parans Solar Lighting AB: Parans nytillträdda vd ska fokusera på försäljning, tillväxt och att nå lönsamhet - aktieägarbrev

Teknikbolaget Parans Solar Lightings nytillträdda vd Helen Forsling publicerar ett aktieägarbrev på onsdagen. Hon framhåller att Parans lämnar skedet som utvecklingsbolag och går in i en kommersiell fas som ska ta bolaget till lönsamhet.

- Mitt fokus kommer att ligga på försäljning, tillväxt och att nå lönsamhet med ett fortsatt starkt medarbetarengagemang. Parans vänder sig till en global marknad och jag tror mycket på vår produktportfölj. I och med etableringen i Kina samt en välfylld kassa står vi väl rustade för ett ljusare 2021, kommenterar Helen Forsling.

Hon framhåller att bolaget inte kan besvara specifika frågor från enskilda aktieägare utan måste tyvärr hänvisa till den regulatoriska information som bolaget kommunicerar.

- Jag kommer därmed inte att kommentera bolaget eller verksamheten förrän i kommande bokslutskommuniké den 26 februari, såvida vi inte har nyheter dessförinnan som i så fall kommer att kommenteras när de offentliggörs. Jag ska nu den närmaste tiden fokusera på att sätta mig in i verksamheten, lära känna organisationen och våra partners samt snabbt komma igång med att driva den fortsatta utvecklingen av Parans, avslutar Helen Forsling.

Read more about Parans Solar Lighting AB