Published: 1/14/2021 8:50:37 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Monivent AB: Monivent rekryterar tre nya chefer

Medicinteknikbolaget Monivent har anställt tre nya chefer som ska stärka organisationen inför kommersialisering.

På sälj- och marknadssidan tillträder Maria Sipos i rollen som kommersiell produktchef. Hon har tidigare erfarenhet från marknadsföring och product management i bolag som Hemocue, Xvivo Perfusion och Vitrolife. Martin Kurz har rekryterats som QA/RA Manager, ett område som han har mångårig erfarenhet inom från bland annat Mölnlycke, Cochlear och Nobel Biocare. Slutligen har Philip-Jan Flebus rekryterats som R&D Engineer inom mekanik med bland annat ansvar för bolagets externa leverantörer och tillverkningspartners. Han kommer närmast från Alten Group med uppdrag för ett flertal medicintekniska bolag.

"Genom dessa rekryteringar kommer Monivent att tillföras resurser och komptens inom internationell marknadsföring, produktregistreringar och regelverk samt sourcing och produktion vilket är väsentligt inför en bredare lansering av bolagets produkt för klinisk användning, Neo100", skriver bolaget.

Samtliga tillträder sina roller under mars-april.

Read more about Monivent AB