Published: 1/15/2021 3:05:05 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Parans Solar Lighting AB: Parans tillförs 52 000 kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Teknikbolaget Parans Solar Lighting meddelar att teckningsoptioner TO2 har utnyttjats för att teckna 41 887 nyemitterade aktier till teckningskursen 1,24 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 52 000 kronor. Bolaget har därefter 105,04 miljoner aktier utestående. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare korrigerar Parans ett pressmeddelande från den 23 december 2020 om genomförd transaktion med Qingdao Photon Technology där det felaktigt stod att antal aktier efter genomförd transaktion uppgick till 104,93 miljoner aktier. Rätt antal var 104,99 miljoner aktier.

Read more about Parans Solar Lighting AB